Jaką mam zdolność kredytową ? - Co To Jest, Definicja.

Jaką mam zdolność kredytową ? - Co To Jest, Definicja.

 

Zdolność kredytowa - co to jest, definicja -  w języku bankowym oznacza ocenę wiarygodności finansowej osoby wnioskującej o kredyt. W uproszczeniu rozumie się przez to zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie. Prawo bankowe nakazuje bankom ocenę zdolności finansowej na podstawie informacji i dokumentów otrzymanych od klienta wnioskującego o kredyt. Ustawa jednak, nie określa w jaki sposób bank ma określić tą ocenę, więc banki stosują i opracowują metody po swojemu.

 

Oblicz swoją zdolność kredytową

 

Aby ocenić, czy stać nas na dany kredyt musimy sprawdzić nasz miesięczny dochód gospodarstwa domowego, do tego dołączyć liczbę osób w rodzinie, stałe miesięczne obciążenia budżetu domowego (wydatki na rachunki, czynsz, samochód, spłata innych zaciągniętych zobowiązań, raty ubezpieczeń, alimenty). Banki na podstawie tych informacji obliczają wysokość tzw. wolnych środków klienta, które po zaciągnięciu kredytu mógłby przeznaczyć na jego spłatę. W tym celu również odejmuje się od dochodu obciążenia (włącznie z poręczeniami bankowymi i limitami kart kredytowych).

 

Banki również badają rzetelność klienta - czyli sprawdzają jego terminowość spłaty wcześniejszych zobowiązań kredytowych, także wobec innych instytucji bankowych. Oprócz czysto profilu finansowego, brane są pod uwagę również czynniki metrykalne jak wiek, płeć i stan cywilny, wykształcenie, profil zawodowy, ciągłość zatrudnienia a nawet - stałość miejsca zamieszkania.

 

Co jeszcze jest brane pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej?

 

Warto zaznaczyć, że zdolność kredytowa obliczana jest indywidualnie dla każdego rodzaju kredytu. Nasze możliwości zatem badane sa w odniesieniu do kwoty, waluty, okresu kredytowania, rodzaju zabezpieczenia kredytu, wysokość oprocentowania oraz jego charakteru (zmiennego lub stałego), do wysokości spłacanych rat i tego czy są równe czy malejące. W wielu przypadkach może okazać się że stać nas na dany kredyt, ale tylko w przypadku gdy jego raty będą równe. Oczywiście oceny zdolności kredytowej dokonuje się po złożeniu wniosku i dostarczeniu potrzebnych dokumentów dla banku.

 

Analiza dokonywana przez bank decyduje o tym, kto i jaki kredyt może uzyskać. Symulację takich szacunków można sobie samodzielnie przeprowadzić w wielu kalkulatorach dostępnych w internecie. Postaramy się jednak przybliżyć kilka sytuacji.

 

Oblicz swoją zdolność kredytową

 

Oto przykłady:

 

Pan Jan poszukuje kredytu hipotecznego na kwotę 300,000 zł.

Liczba osób w gospodarstwie : 2

Miesięczny dochód (netto): 5000 zł

Okres kredytowania : 25 lat

Oprocentowanie nominalne : 3,5 %

Raty : Równe

Limit na kartach kredytowych i rachunkach : 1000 zł

Raty innych kredytów : 200 zł

Inne stałe zobowiązania (rachunki): 800 zł

Pan Jan może otrzymać kredyt w wysokości 339 576,50 zł

 

Pani Wiesława, emerytka, poszukuje kredytu gotówkowego na kwotę 2,500 zł.

Liczba osób w gospodarstwie : 1

Miesięczny dochód (netto): 1300 zł

Okres kredytowania : 1 rok

Raty : Równe

Limit na kartach kredytowych i rachunkach : 500 zł

Raty innych kredytów : 150 zł

Inne stałe zobowiązania (np. rachunki): 550 zł

Niestety Pani Wiesława nie może otrzymać kredytu, ponieważ nie ma zdolności finansowej.

 

Pamiętajmy jednak, że są to przykłady i nie należy się nimi kierować. Dla każdego klienta bank oblicza indywidualnie zdolność kredytową.